„АСОЦИАЦИЯ НАПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА АСАНСЬОРИ“  (АПА) е сдружение, създадено за осъществяване на дейност в частна полза. 

Основано и регистрирано е от СГС през септември 2017 г., в отговор на нуждата от легитимност и обединение на българските производители в областта на асансьоростроенето.

От януари 2019 г. АПА ечлен на EFESME (EUROPEAN FEDERATION FOR ELEVATOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES aisbl) .

От 2017 г. до момента АПА активно работи по заложените при създаването й цели.

АПА  успешно отстоява позицията и интересите на своите членове, пред държавните и институционални органи на Република България.

© 2019 ALP LIFT. All rights reserved.