Асоциация на производителите на асансьори в България е основана с решение на Софийски градски съд на 20.07.2017 година, след провеждане на учредително събрание на сдружението, с което е взето единодушно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение.

EFESME

european federation of elevator small and medium sized enterprises

European Federation Of Elevator Small And Medium-sized Enterprises

МЕНЮ

© 2018 ALP LIFT. All rights reserved.