Целите, които си поставя сдружението го определят, като организация за осъществяване на дейност в частна полза. Някои от основните цели на АПА са:

  • Създаване на съвременни условия за развитието у нас на производството, износа, търговията и сервиза на асансьори и всички дейности и фактури, от които зависи тяхното използване.
  • Създаване на условия за спазване на принципите на лоялна конкуренция между производителите на асансьори в България и вносителите и оторизираните представители на производителите на асансьори извън България
  • Внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разгледане от съответните компетентни органи.

EFESME

european federation of elevator small and medium sized enterprises

European Federation Of Elevator Small And Medium-sized Enterprises

© 2018 ALP LIFT. All rights reserved.