За нас

Асоциация на производителите на асансьори в България е основана с решение на Софийски градски съд на 20.07.2017 година, след провеждане на учредително събрание на сдружението, с което е взето единодушно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение.

Първаночално Асоциацията е учредeна от 8 юридическа лица. В последствие претърпява структурни промени и към настоящия момент в АПА членуват 11 юридически лица – партньори

Нашите цели

- Създаване на съвременни условия за развитието у нас на производството, износа, търговията и сервиза на асансьори и всички дейности и фактури, от които зависи тяхното използване.

- Създаване на условия за спазване на принципите на лоялна конкуренция между производителите на асансьори в България и вносителите и оторизираните представители на производителите на асансьори извън България.

- Внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разгледане от съответните компетентни органи.

Our Team Member

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Евгени Касабов

Председател

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Александър Александров

Член на съвета

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Дамян Петров

Член на съвета

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

EFESME

european federation of elevator small and medium sized enterprises

European Federation Of Elevator Small And Medium-sized Enterprises

Menu

© 2018 ALP LIFT. All rights reserved.